Biografie

Sigrid van Amerongen (1972) heeft een duidelijk doel voor ogen dat ze via haar kunst -beeldhouwwerken en gedichten- wil bereiken: de mens dichterbij het menszijn brengen en daarmee dichter bij elkaar. Dit was al haar drijfveer om te kiezen voor de studie Strafrecht aan de Universiteit van Utrecht. Al snel na haar afstuderen kwam ze erachter dat ze haar doel niet via de advocatuur zou bereiken.

Door haar werk als communicatieadviseur bij Nutreco groeide bij Sigrid het besef dat de aarde bij ons niet in goede handen is, en daarmee het verantwoordelijkheidsgevoel dat je als organisatie en als mens onderdeel moet zijn van de oplossing. Op eigen initiatief heeft ze vervolgens als eerste manager Duurzaamheid invulling gegeven aan het duurzaamheidsbeleid van Nutreco. Ondanks de goede resultaten, merkte ze dat ze in deze functie teveel binnen kaders gevangen zat om de verandering te kunnen brengen die ze voor ogen had.

Pas toen ze, mede ingegeven door het einde van haar haar huwelijk, beelden begon te maken, lukte het echt in vrijheid te denken en mensen te raken met haar gedachtegoed. Na een roerige periode, waarin ze dichter bij zichzelf kwam, koos ze ervoor het roer om te gooien. Sinds oktober 2016 richt Sigrid zich volledig op haar werk als kunstenaar en maakt ze ook beelden in opdracht. Dit doet ze vanuit haar atelier in Arnhem.
In december 2018 bracht ze haar eerste dichtbundel uit getiteld ‘Later, niet vandaag’. De gedichten die ze daarin heeft opgenomen, schreef ze de afgelopen jaren in haar dagboeken. Via haar beelden en gedichten zoekt ze een podium om haar verhaal te vertellen:

“De verandering die nodig is in de wereld, is alleen mogelijk als we meer mens zijn, ook in ons werk. Er moet verzachting komen. Ik wil het teamgevoel wakker maken, want we moeten het samen doen.”


Lezingen

Ook geeft Sigrid lezingen met als uitgangspunt dat we meer balans in de samenleving kunnen krijgen als we meer ons mens-zijn gebruiken. Hieronder een korte samenvatting van een van haar lezingen:

‘‘Peptalk voor de genuanceerde mens
Waarom gaat de verduurzaming van onze planeet zo langzaam? Waarom is er zoveel verruwing in het debat? Volgens Sigrid verandert er veel als we in de politiek en het bedrijfsleven zouden handelen zoals we thuis doen. Sigrid neemt je mee in een inspirerende peptalk voor de genuanceerde mens. Via het smalle pad, waarbij we wegblijven van de klif van moralisme, maar wel grond vinden in karakter, nodigt ze uit om groots èn klein te dromen en te doen. Ze laat zien hoe we idealisme en nuance kunnen versterken in onze samenleving, en ze brengt je goed nieuws!’’

Voor prijzen en beschikbaarheid, neem contact op.